Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Мостищанська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 22201992) був реорганізований і увійшов до складу Бишівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Мостищанська сільська рада

                                                                    Додаток до рішення

                                                                    Мостищанської сільської ради

                                                                    “Про Правила благоустроюсела Мостище”

                                         від 23.03.2012р.  № 159

 

Правила благоустрою села Мостище

 1. Визначення термінів

балансоутримовач – власник або юридична особа яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно та забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Мостищанської сільської ради;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування,  інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, обладнані технічними засобами організації дорожнього руху;

громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна, або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично, або час від часу,  стадіони;

єдина комісія – колегіальний орган представників місцевих дозвільних служб, які проводять комплексне засідання при необхідності отримання документу дозвільного характеру;

закріплена територія – територія, яка закріплена виконавчим комітетом Мостищанської сільської ради.

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами, колумбаріями та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;

колумбарій – сховище для урн із прахом померлих;

лист узгодження – встановлена форма попереднього погодження відповідними дозвільними органами питань щодо видачі необхідного дозволу;

майданчик для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

мала архітектурна форма – (тимчасова споруда) для здійснення підприємницької та іншої діяльності (далі – мала архітектурна форма) є невелика одноповерхова споруда, яка  виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без влаштування фундаментів. Малі архітектурні форми можуть бути пересувними, стаціонарними і не перевищувати за висотою 4-х метрів;

місцеві дозвільні органи – сільська рада та її виконавчий орган, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

об’єкти благоустрою:

- території загального користування:

 • парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та спортивні майданчики;
 • пам’ятки загиблим односельцям у ВВВ, братські могили, пам’ятники культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі;
 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • інші території загального користування;

- прибудинкові території;

- прилеглі території;

- території будівель та споруд інженерного захисту територій;

- території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору та інші території в межах населеного пункту;

пересувна мала архітектурна форма – (торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності, тощо) – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, обладнаний у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування житлового будинку;

прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 50 метрів (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїжджої частини  вулиці чи дороги, включаючи бордюрний камінь;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її  споживача;

ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання;

робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності;

стаціонарна мала архітектурна форма – (кіоск, павільйон, тощо) споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м.;

соціальна реклама – інформація будь-якого вигляду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризації загальнолюдських цілей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні рекламні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі, тощо), які  використовуються для  розміщення реклами;

суб’єкти у сфері благоустрою населених пунктів – органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту;

тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які виробляються і накопичуються мешканцями села в житлових будинках, гуртожитках, ресторанах, столових і інших установах громадського харчування, учбових закладах, лікувальних, торгових закладах, адміністративних будівлях, видовищних і спортивно-розважальних установах, на пляжах, тимчасових об’єктах обслуговування населення;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

 

II. Загальні положення

 

1. Правовою підставою «Правил благоустрою села Мостище» (надалі Правила) є Конституція України, Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про основи містобудування», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу», «Про поховання і похоронну  справу», «Типове положення про ритуальну службу в Україні», Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші закони та підзаконні нормативні акти.

2. Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради.

Правила включають загальнообов’язкові на території сільської ради норми, що регулюють благоустрій, належне утримання, організацію упорядкування та охорону об’єктів благоустрою, за порушення яких наступає відповідальність, передбачена законодавством України.

3. Учасниками правовідносин з питань благоустрою за цими правилами є: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи незалежно від форм власності, в тому числі їх філії та представництва, органи самоорганізації населення, фізичні особи - підприємці, громадяни.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи незалежно від форм власності, в тому числі їх філії та представництва, органи самоорганізації населення, фізичні особи – підприємці (в подальшому суб`єкти господарювання) і власники за власні кошти повинні утримувати в належному санітарно-технічному стані території, надані їм у власність або користування, об’єкти благоустрою.

Заходи по утриманню додатково закріплених територій та розташованих на них об`єктів благоустрою повністю або частково фінансуються в межах бюджетного фінансування. Заходи по утриманню території загального користування та розташованих на них об`єктів благоустрою повністю фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

4. Об`єкти благоустрою в селі Мостище повинні використовуватись та утримуватись відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», діючих архітектурно-будівельних та санітарних правил, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою.

Правила забезпечують єдність державних та приватних інтересів по утриманню території сільської ради у належному стані, її санітарному очищенню, забезпеченню об`єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів і об`єктів, а також по раціональному використанню інженерних споруд, забезпеченню їх безперебійного функціонування.

Виконання Правил суб`єктами благоустрою забезпечує створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього середовища, забезпечує санітарне та епідеміологічне благополуччя мешканців села Мостище.

5. Органи самоорганізації населення, громадські організації та громадяни зобов`язані брати участь у виконанні робіт з благоустрою сільської ради, висувати для затвердження кандидатури на посади громадських інспекторів по благоустрою, інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою та порядок поводження з відходами, виносити пропозиції органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям по виконанню вимог Правил, вносити пропозиції щодо поліпшення санітарного стану територій.

 

III. Права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою

 

1. Власники об’єктів благоустрою  сільської ради мають право:

 

- на участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з питань благоустрою села;

- на відшкодування їм збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

- вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання законодавства України у сфері благоустрою;

- на здійснення  міжнародного співробітництва у сфері благоустрою села;

- проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів благоустрою села.

 

2. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

 

- здійснювати благоустрій відповідних територій за затвердженими у встановленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну сільського середовища, сучасних вимог  щодо механізованого прибирання і утримання дорожнього покриття, площ, та газонів, зелених насаджень, тощо;

- утримувати в належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди та прилеглі території;

- своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою;

- забезпечувати щорічне і після стихійного лиха, обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

- постійно утримувати в належному стані фасади будівель та споруд;

- не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з відповідним уповноваженим органом;

- змінювати зовнішній вигляд  фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів;

- розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, архітектурні малі форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі                      проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку;

- забезпечувати вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм;

- забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані, згідно з санітарними нормами і правилами;

- забезпечувати виконання планових робіт тільки за дозволами, виданими згідно з даними правилами та іншими нормами у відповідності до чинного законодавства;

- утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, поливання зеленої зони і газонів, тощо), миття шляхів, у тому числі шляхопроводів, площ, тротуарів та прибирання снігу, виконувати згідно з технологічними картами, погодженими з підприємствами по утриманню зелених насаджень, шляховими та житловими експлуатаційними організаціями;

- проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку;

- дотримуватись порядку утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами, вигулювати та дресирувати домашніх тварин тільки на спеціально передбачених для цього майданчиках;

- утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво;

- вживати заходи щодо запобігання винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузовів автотранспорту матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем, не допускати забруднення або запилення повітря;

- не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів по запобіганню пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водоймища;

- використовувати при проведенні ремонтних робіт фасадів будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт.

Надання в оренду території, будівель не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

- напередодні загальнодержавних свят керівники (власники, орендарі, балансоутримувачі) юридичні  особи мають забезпечувати вивішування державного прапору на фасадах будівель.

- керівники суб’єктів господарювання додатково розміщують на дошці „Куточок споживача” інформацію щодо осіб, відповідальних за благоустрій, копію паспорту благоустрою, копію договору оренди земельної ділянки.

- підприємства, організації і установи, незалежно від їх відомчого підпорядкування, а також власники і орендарі будинків зобов`язані своєчасно, з урахуванням пори року, прибирати території, закріплені за ними, подвір`я, ділянки, що знаходяться в їхньому володінні, утримувати їх у чистоті, знищувати бур`яни, взимку прибирати сніг, зрубувати лід, посипати піском, влітку підмітати, поливати водою вулиці, площі, тротуари, двори, а також своєчасно очищати дахи, урни, контейнери, сміття із сміттєзбірників вивозити у спеціально відведені місця для знешкодження та зберігання.

 

3. Користувачі об’єктів благоустрою мають право на:

 

- безпечне для його життя та здоров’я користування навколишнім природним середовищем;

- участь в обговоренні проектів законодавчих актів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, установ та організацій із питань благоустрою;

- участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів.

 

4. Громадянам та суб`єктам господарювання забороняється:

 

- захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги, тощо;

- самовільно, без дозволу,  висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачено проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам;

- проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, отриманого у встановленому порядку;

- вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях;

- очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

- використовувати не за  призначенням контейнери для збору  сміття та твердих побутових відходів;

- наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених спеціально для цього місцях;

- робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних, тощо;

- самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони;

- вивішувати дорожні знаки без погодження з відповідним уповноваженим органом (ДАІ);

- забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт;

- заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах, тощо, а також їздити та паркуватися на зелених зонах села;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки та відходи виробництва, тощо;

- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до  житлових будинків;

- кидати сміття, недопалки, папір, тару, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях;

- самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків без наявності відповідного дозволу;

- зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та сфери послуг територіях проїзної частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

- самовільно без погодження змінювати рівень тротуарів, пішохідних доріжок, доріг;

- проїзд у забрудненому одязі у транспорті загального користування;

- розпочинати будівельно-монтажні роботи без встановлення огорожі місця проведення робіт;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- забруднювати дорожні об`єкти сипучими матеріалами і розчинами, тощо, засмічувати вулиці внаслідок переповнення кузова матеріалами, запилювати повітря, а також виносити бруд на колесах автотранспорту при виїзді з будівельних майданчиків;

- ходити по газонах, ламати дерева та кущі у скверах, парках та інших місцях загального користування;

- скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше;

- завчасно виносити і залишати сміття та відходи у місцях зупинки сміттєвозів.

 

IV. Організація діяльності у сфері забезпечення чистоти, благоустрою та утримання території загального користування

 

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, які не приводять до їх утилізації;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, які утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання по місцю утворення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

графік вивозу – складова частина договору на вивіз відходів з вказівкою місця (адреси), об’єму і часу;

договір на вивіз та захоронення відходів – письмова угода, укладена між замовником і підрядною організацією, що займається перевезенням і захороненням відходів  в спеціально відведених місцях;

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої їх утилізації або видалення;

контейнери – збірники для накопичення твердих побутових відходів; виготовляються з металу  та полімерних матеріалів; стандартні контейнери місткістю від 0,12 куб. м. до 1,1 куб. м. – призначаються для твердих побутових відходів, великогабаритні, місткістю від 8 куб. м. до 16 куб. м. - для негабаритних побутових відходів;

операція поводження з відходами – збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

поховання відходів – остаточне розміщення твердих побутових відходів при їх видалені в спеціально відведених місцях таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишню природу і здоров’я людини не перевищував встановлених нормативів;

планово-подвірна система збирання твердих побутових

відходів – система, за якою зібрані в контейнери тверді побутові відходи вивозять сміттєвозами в пункти знешкодження;

ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, перебудови тощо;

система збирання та вивезення  твердих і рідких побутових

відходів – послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їх вивезення у пункти знешкодження.

 

1. Загальні положення.

 

1.1. У період з квітня по жовтень щоденно до 6-ої години ранку, а з жовтня по квітень до 7 години ранку, учасники правовідносин з благоустрою та чистоти повинні проводити основне прибирання, очищення, полив (в літній період). Прибирання місць масового перебування людей (парків, скверів, території ринків, торгівельних зон, тощо) проводиться протягом усього робочого дня.

Загальний санітарний день прибирання - четвер.

1.2. Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в граничних межах суб’єктів господарювання та присадибних ділянок, включаючи бордюрний камінь проїжджої частини. При відсутності з будь-якого боку від суб’єктів господарювання споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої території встановлюються на відстані 50  м. від огорожі або границь земельної ділянки. Межі прилеглих територій до кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м. по периметру споруди, в разі наявності інших споруд – пропорційно.

1.4. Утримання зупинок транспорту загального користування (зупинок «на вимогу») та маршрутних таксі на відстані 10 м. по периметру орендованої земельної ділянки здійснюється орендарями, а в разі їх відсутності – авто та електротранспортними підприємствами.

Обладнання кінцевих зупинок туалетами та їх утримання здійснюється орендарями, а в разі їх відсутності – авто та електротранспортними підприємствами або власниками маршрутних таксі відповідного маршруту на договірних відносинах.

1.5. Утримання, територій що прилягають до трансформаторних і розподільних підстанцій, а також біля опор і у межах зони охорони ЛЕП на відстані 10 м. по периметру виділеної земельної ділянки здійснюється підприємствами, установами, організаціями, на балансі яких вони знаходяться.

1.6. Утримання територій, що прилягають до котелень і теплових пунктів на відстані 15 м. по периметру виділеної земельної ділянки, здійснюється підприємствами, установами та організаціями, що їх експлуатують.

1.7. Утримання територій, прилеглих до гаражів, здійснюється

 гаражно-будівельними кооперативами (товариствами, тощо), власниками індивідуальних гаражів на відстані 15 м. по периметру від виділеної земельної ділянки або на відстані 15 м. по периметру гаражу;

1.8. Утримання мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів  здійснюється обслуговуючими організаціями. 

1.9. Керівники підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності, в тому числі їх філій та представництв, органи самоорганізації населення, фізичні особи - підприємці, громадяни зобов’язані забезпечити систематичне і своєчасне знищення бур’янів та об’єктів рослинного карантину на прилеглих і закріплених територіях. Висота трави не повинна бути більшою за 10 см.

Визначення конкретних меж територій здійснюється Мостищанською сільською радою за наданими схемами, шляхом укладання договору про закріплення та утримання території сільської ради в належному санітарно-технічному стані (Додаток 2).

Межі додатково закріпленої території визначаються договором між підприємством, установою, організацією та Мостищанською сільською радою.

1.10. Забезпечення чистоти територій, виділених під забудову навколо по периметру на відстані 15 м, а якщо поряд відсутні підприємства, установи та організації – на відстані 50 м, здійснюється власниками цих територій .При здачі збудованих об’єктів в експлуатацію, приймання їх державною комісією здійснюється з урахуванням завершеного благоустрою.

1.11. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами, або на конкурсних засадах залучає для цього інші підприємства, установи, організації.

Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

Громадяни -  власники або користувачі присадибних ділянок, самостійно забезпечують їх благоустрій та чистоту.

Власник або користувач забезпечує прибирання, покіс газонів, знищення карантинних рослин та бур`янів, своєчасну підрізку дерев на території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки в граничних межах на відстані 10 м. (включаючи бордюрний камінь проїзної частини в разі його наявності).

1.12. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки та прилеглої до неї території, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та(або) брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

1.13. Суб`єкти господарювання забезпечують благоустрій та чистоту земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи праві користування відповідно до законодавства України, зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному санітарно-технічному стані відповідно до законодавства та умов договору.

Межі та режим використання закріпленої за суб`єктами господарювання території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

1.14. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, будівель, споруд, які належать до нього, проводиться балансоутримувачем цього будинку або суб`єктами господарювання, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір (Додаток 2).

Прибудинкова територія включає:

- територію під житловим будинком (житловими будинками);

- проїзди та тротуари ;

- озеленені території;

- ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- майданчики для відпочинку дорослого населення;

- майданчики для господарських цілей, (в тому числі для розміщення сміттєзбірників, чищення меблів, одягу, килимів, сушіння білизни, тощо);

- майданчики для вигулювання  собак;

- інші об’єкти благоустрою.

 Обсяги і склад витрат по обслуговуванню прибудинкової території визначаються розміром їхньої площі, рівнем благоустрою, інтенсивністю руху пішоходів та іншими характеристиками.

 

1.16. Забезпечення чистоти на територіях цвинтарів та братських поховань здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності, на балансі яких вони знаходяться або за якими вони закріплені та при укладенні договору на їх утримання.

1.17. Утримання зливної каналізації, оглядових та дощеприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, приймальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, які призначені для відводу поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення та негайний вивіз відходів з дощеприймальних колодязів, тощо забезпечують суб`єкти господарювання всіх форм власності, на балансі яких вони знаходяться, або які отримали дозвіл виконавчих органів сільської ради на їх обслуговування.

1.18. Повноваження щодо адміністративного впливу до осіб, які допускають забруднення доріг, покладаються на Макарівський районний відділ ГУ МВС України в Київській області (ДАІ).

1.19. При снігопадах та ожеледиці керівники підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності, в тому числі їх філій та представництв, органи самоорганізації населення, фізичні особи -підприємці, громадяни зобов’язані забезпечити:

- прибирання та очищення тротуарів, сходів до будинків, установ, організацій, підземних переходів від снігу, льоду, посипання їх піском;

- своєчасне очищення дахів, водозливних труб, карнизів від льоду, бурульок із забезпеченням заходів безпеки;

- вивезення снігу у спеціально відведені місця.

1.20. Забезпечення належного санітарного стану села Мостище, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на комунальні підприємства та інших учасників правовідносин з питань благоустрою.

 

2. Організація збирання та вивезення ТПВ.

 

2.1. Порядок збирання ТПВ визначається виконавчим комітетом Мостищанської сільської ради з урахуванням щільності та поверховості забудови, наявного парку сміттєвозів, сміттєзбірників тощо.

Графік вивезення ТПВ у селі Мостище погоджується з виконавчим комітетом сільської ради і визначається угодою сторін згідно з договором.

2.2. Місця (майданчики) для розміщення контейнерів для збору ТПВ та великогабаритних відходів  визначаються та узгоджуються в порядку, визначеному  законодавством України.

2.3. Виконання робіт з благоустрою майданчиків для розміщення контейнерів для збору ТПВ (огородження, облаштування твердим покриттям, освітлення, тощо) покладається на виконавчий комітет Мостищанської сільської ради.

Під’їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням розвертання машин і випуску стріли підйомника контейнеровоза або маніпулятора.

2.4. Суб’єкти господарювання (юридичні особи незалежно від форм власності, в тому числі їх філії та представництва) розміщують контейнери для збирання ТПВ, якщо об’єм їх утворення перевищує 0,35 м³ на добу. Якщо об’єм утворення ТПВ менше 0,35 м³ на добу, допускається використання на договірній основі контейнерів інших власників.

Забороняється перенесення контейнерів із місць їх розміщення, визначених у встановленому порядку.

2.5. Спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється.

2.6. Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та в інших не відведених для цього місцях.

2.7. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів, контейнерних майданчиків, майданчиків для негабаритних відходів і порядок навколо них несе виконавець послуг.

Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник організації виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати територію.

2.8. У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику та в місці збору в приватному секторі, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ протягом доби.

2.9. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється  спеціалізованим транспортом за рахунок власників та наймачів будинків (квартир), які забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення  цих територій  у темний час доби.

2.10. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власником (наймачем) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на  полігон твердих побутових відходів.

2.11. Надавачі послуг зобов’язані:

- регулярно, за фактичним накопиченням, вивозити рідкі, тверді побутові та негабаритні відходи;

- проводити контроль за роботою екіпажів на лінії, виконанням графіку роботи, виявляти та усувати причини, що перешкоджають своєчасному вивезенню побутових відходів. Вести систематичну роз’яснювальну і виховну роботу серед населення з питань дотримання санітарного стану і вимагати безумовного його виконання.

 

3. Роздільне збирання окремих компонентів ТПВ.

 

3.1. Роздільне збирання - це метод збирання, за яким кожний компонент  ТПВ, визначений для подальшого надходження на перероблення чи повторне  використання (перероблювані матеріали), збирається окремо у спецiальнi контейнери.

3.2. Колір контейнерів має бути:

- сірий - для збирання змішаних ТПВ;

- жовтий - для збирання пластмасових вiдходiв;

- зелений - для збирання скла;

- білий - для збирання паперу;

- коричневий - для збирання харчових вiдходiв;

- синій - для збирання негабаритних вiдходiв;

- блакитний - у разі збирання ресурсоцiнних складових ТПВ (паперу, скла, пластмаси) у одному контейнері.

3.3. Здійснювати роздільне збирання компонентів ТПВ на пляжах, ринках, у парках, скверах, площах, садах.

3.4. Негабаритні відходи (меблі, побутова техніка, новорічні ялинки, тощо), залишки від поточного ремонту квартир складаються в спеціально відведених місцях контейнерних майданчиків.

 

4. Збирання небезпечних вiдходiв:

 

- небезпечні складові ТПВ збираються окремо від інших видів ТПВ, а також відокремлюються на стадії сортування та передаються спецiалiзованим підприємствам, які одержали лiцензiю на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

- забороняється скидати специфiчнi відходи лiкувально - профілактичних установ у контейнери ТПВ;

- вiдпрацьованi паливно-мастильні матеріали, автомобiльнi шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, iншi небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених i обладнаних місцях для обов'язкової наступної утилiзацiї вiдповiдно до чинного законодавства.

 

5. Збирання будівельних вiдходiв:

 

- суб’єкти господарювання, які є замовниками або виконавцями будівельних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації зобов’язані забезпечити збирання, перевезення та розміщення ремонтних вiдходiв, неущільненого ґрунту та відходів  розкриття дорожнього покриття відповідно до  вимог чинного законодавства;

- під час здачі об'єктів в експлуатацію надавати до приймальної коміcii iнформацiю щодо обсягів та місць розміщення зазначених вiдходiв;

- власники або орендарі житлових та нежитлових приміщень під час виконання ремонтних робіт повинні не пiзнiше, ніж за тиждень попередити житлово-експлуатаційне підприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робіт та укласти додатковий договір.

 

6. Перевезення.

 

Перевезення ТПВ дозволяється тільки спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, за наявності дозволу органу місцевого самоврядування та ліцензії на провадження вiдповiдної діяльності.

 

 

 

 

7. Транспортні засоби для перевезення ТПВ.

 

Сміттєвози мають бути пофарбовані у помаранчевий колір з написом назви спеціалізованого автотранспортного підприємства та номером телефону.

 

8. Перевезення негабаритних вiдходiв.

 

         Негабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спецiалiзованого автотранспортного засобу, слід вивозити спеціальним автотранспортом за окремими заявками.

 

 

V. Вимоги до утримання елементів благоустрою села Мостище

 

1. Вулично-дорожня мережа.

 

1.1. Об’єкти вулично-дорожньої мережі села розподіляються на:

- об’єкти загального користування (проїжджа частина вулиць, провулків, площі, тротуари, підземні пішохідні переходи, мости, шляхопроводи, тощо);

- об’єкти вулично-дорожньої мережі підприємств, установ, організацій та на закріпленій за ними території на умовах договору.

1.2. Межі утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі встановлюються в граничних межах підприємств, установ, організацій, учбових закладів, житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств, орендарів будівель, приватних осіб - включаючи лоткову частину проїжджої частини, технічного тротуару, місцевих проїздів та тротуарів (лоткова частина складає 80  см. від бордюру в бік осі дороги). При відсутності з будь-якого боку від підприємства, організації, установи, споруд, інших об’єктів господарювання, межа прилеглої території визначається на відстані 50 метрів від огорожі підприємства, організації, установи або границь земельної ділянки.

1.3. Керівники житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ, учбових закладів та ін. у разі неспроможності здійснити ремонт та утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі, зобов’язані укладати договори з дорожньо-експлуатаційними організаціями на ремонт і утримання.

1.4. Фінансування робіт по ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі села, яка перебуває у комунальній власності, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

1.5. Користувачами вулично-дорожньої мережі є учасники дорожнього руху (юридичні та фізичні особи), власники та орендарі земельних ділянок, які знаходяться в межах ліній сільських вулиць і доріг, а також власники (орендарі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламоносіїв та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

1.6. Підприємства, організації і установи , незалежно від форм власності, за рішенням сільської ради відповідно до чинного законодавства виділяють транспортні засоби, іншу техніку разом з водіями для ліквідації наслідків стихійних явищ і обставин, що впливають на дорожній рух.

1.7. Суб’єкти господарювання, що розташовані в межах ліній сільських вулиць, зобов’язані забезпечити прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами.

1.8. Користувачам об’єктів вулично-дорожньої мережі забороняється:

- рух транспортних засобів на гусеничному ходу, а також на колесах із ланцюгами по проїжджій частині дорожніх об’єктів, крім випадків застосування індивідуальних протиковзних засобів в умовах ожеледиці чи засніженої проїжджої частини. Переміщення транспортних засобів на гусеничному ходу повинне здійснюватися на автомобільних платформах (трейлерах);

- винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, ушкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, рух із незакріпленим вантажом;

- виконувати будь-які роботи у межах ліній сільських вулиць без дозволу;

- засмічувати територію, а також мити транспортні засоби.

1.9. Балансоутримувачі об’єктів вулично-дорожньої мережі мають право:

- на відшкодування їм збитків, заподіяних наслідком ушкодження об’єктів вулично-дорожньої мережі чи їх окремих елементів власниками транспортних засобів, іншими користувачами об’єктів вулично-дорожньої мережі;

- погоджувати в установленому порядку дозволи на перевезення небезпечних, великогабаритних і великовагових вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм;

- вимагати від користувачів об’єктів вулично-дорожньої мережі дотримання цих Правил та інших нормативних актів з питань дорожнього руху.

1.10.Користувачі об’єктів вулично-дорожньої мережі мають право:

- на використання об’єктів вулично-дорожньої мережі села, стан яких має забезпечувати можливість безпечного руху транспортних засобів;

- узгоджувати в установленому порядку у балансоутримувача погодження на перевезення небезпечних, великогабаритних вантажів, а також рух транспортних засобів, конструкція яких не відповідає вимогам діючих стандартів і норм.

 

2. Утримання вулично-дорожньої мережі села в літній період.

 

 2.1. Для вулично-дорожньої мережі села визначається така періодичність прибирання:

- проїжджої частини центральних вулиць та доріг          2 рази на тиждень;

- проїжджої частини інших вулиць та доріг                     1 раз на тиждень.

- тротуарів у зонах торговельних об’єктів,

 зупинок громадського транспорту                                   1  раз на добу.

 

3. Утримання вулично-дорожньої мережі села в зимовий період.

 

3.1. Період прибирання в зимовий період встановлюється з 16 жовтня по 14 квітня. У разі різкої зміни погодних умов, терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися виконавчим комітетом Мостищанської сільської ради.

3.2. Роботи з усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах повинні проводитися у такій послідовності:

- у першу чергу обробляти вулиці, по яких пересувається громадський транспорт, підйоми, спуски, перехрестя, під’їзди до мостів та шляхопроводів;

3.3. Усунення зимової слизькості на автомобільних дорогах загального користування здійснюється з моменту її виявлення до повної ліквідації.

3.4. Підприємства та організації, що мають на балансі автотранспорт, здійснюють вивіз дорожнього змету з проїжджої частини та тротуарів самостійно.

 

4. Утримання та охорона зелених насаджень на території сільської ради.

 

4.1. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:
     - виконувати земляні,  будівельні та інші роботи без дозволу;
     - самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
     - вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя, тощо;
     - складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
     - самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
     - посипати сіллю сніг та лід на тротуарах;
     - влаштовувати стоянки автомашин;
     - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати 

автотранспортні засоби на газонах;
     - влаштовувати ігри на газонах;
     - спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати правила протипожежної безпеки;
     - підвішувати на деревах гамаки,  гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
     - добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
     - рвати квіти, ламати гілки дерев;
     - винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
     - випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин;
     - здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів. 
 
5. Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства.

 
5.1. Виконавчий комітет Мостищанської сільської ради визначає на конкурсних засадах балансоутримувачів об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної власності із числа спеціалізованих підприємств, організацій. 
5.2. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами, або може на конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником об'єкта. 
5.3. Власники будівель та споруд торговельного, соціально – культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих відповідно до містобудівної документації на території об'єктів благоустрою зеленого господарства, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання  закріпленої за ними прилеглої території, або брати пайову участь в утриманні об'єкта. 
5.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:
- на об'єктах благоустрою державної чи комунальної 
власності – балансоутримувачі цих об'єктів;
- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;
- на територіях земельних ділянках, які відведені під будівництво, забудовники, орендарі чи власники цих територій;
- на безгосподарних територіях, пустирях – виконавчий комітет Мостищанської сільської ради;
- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі. 
 
6. Права та обов'язки балансоутримувача об'єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності.

 
6.1. Балансоутримувач об'єкта благоустрою зеленого господарства має право:
- брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку села;
- брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань озеленення села;
- залучати на договірних засадах підприємства і організації, незалежно від  форм власності, до виконання окремих робіт на об'єктах зеленого господарства, у тому числі проведення інвентаризації;
- звертатись із позовом до суду на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об'єктів зеленого господарства. 
6.2. Балансоутримувач об'єкта благоустрою зеленого господарства зобов'язаний:
- утримувати в належному санітарно-технічному стані об'єкт благоустрою відповідно до заходів, затверджених Мостищанською сільською радою;
- дотримуватись технологій догляду, експлуатації та ремонту, регулярно проводити заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів;
- усувати пошкодження, наслідки аварій, стихійного лиха, тощо;
- проводити інвентаризацію та паспортизацію об'єктів благоустрою;
- брати участь у роботі комісій з обстеження зелених  насаджень з метою їх знесення;
- розробляти перспективні та приоритетні напрямки розвитку об'єктів благоустрою зеленого господарства;
- контролювати дотримання технології виконання робіт, правил охорони зелених насаджень підрядними організаціями на об'єктах благоустрою;
- визначати обсяги збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об'єктів благоустрою зеленого господарства. 
 
7. Охорона зелених насаджень балансоутримувачем.

 
7.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах сільської ради під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.
7.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах   благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок  державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне  користування або в оренду - за рахунок їх власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому чинним законодавством порядку. 
Самовільне висадження зелених насаджень на об’єктах благоустрою забороняється.
7.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:
- огороджує дерева на території будівництва;
- не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев;
- організовує зняття верхнього родючого шару ґрунту на всій території забудови, зберігання, складування та залишає для подальшого використання; 
- не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані менше 2,5  м від дерева і 1,5 м від чагарняка.
 

 
8. Облік зелених насаджень.

 
8.1. У селі ведеться облік зелених насаджень та реєстр, який складається за видовими складом та віком. Облік зелених насаджень ведеться на основі матеріалів інвентаризації зелених насаджень, матеріалів лісовпорядкування в  лісах і лісопарках села та проводиться виконавчим комітетом сільської ради.
8.2. Інвентаризація зелених насаджень проводиться спеціалізованими підприємствами у визначеному порядку. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані  зелені  насадження) затвердженої форми.
8.3. Паспорт об'єкта затверджується балансоутримувачем, власником чи користувачем земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації.
           8.4. Паспорт об'єкта підлягає  плановому поновленню один раз за 5 років.
8.5. Позаплановий облік зелених насаджень проводиться у разі переходу прав власності на земельні ділянки, на яких розміщені зелені насадження до іншого власника, користувача або балансоутримувача, значної втрати чи пошкодження зелених насаджень в результаті аварійних, надзвичайних ситуацій або нанесення зеленим насадженням шкоди внаслідок протиправних дій юридичних чи фізичних осіб. Позаплановий облік проводиться в тому ж самому порядку.

8.6. Балансоутримувачі, власники або користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, щорічно вносять в облікові документи зміни, які відбулися на об'єктах чи земельних ділянках, де розташовані зелені насадження, за цей період.

 

9. Зовнішнє освітлення населеного пункту.

 

9.1. До об'єктів зовнішнього освітлення населеного пункту відноситься освітлення:

- мостів, парків, скверів, місць відпочинку;

- архітектурних споруд, пам’ятників;

- будинків державного цільового призначення, а саме: дитячих садків, лікарень, промислових територій, культурних споруд;

- вулиць, доріг та автомагістралей;

- прибудинкових територій та прилеглих до них споруд;

- пляжів, набережних  та прилеглих до них територій.

9.2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху.

9.3. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого виконавчим комітетом Мостищанської сільської ради графіка, в залежності від пори року та природних умов.

9.4. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати чинному законодавству.

9.5. Правопорушеннями в зовнішньому освітленні є:

- крадіжки електроенергії, самовільне підключення до електромережі зовнішнього освітлення та споживання електроенергії без приладів обліку;

- пошкодження приладів обліку;

- розукомплектування та пошкодження об’єктів зовнішнього освітлення;

- створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів зовнішнього освітлення;

- порушення правил охорони електромереж зовнішнього освітлення;

- інші порушення.

Матеріальні збитки, пов’язані з вищезазначеними порушеннями, відшкодовуються за рахунок порушника.

 

 

VI. Благоустрій території при виконанні будівельних

та ремонтно-будівельних робіт

 

Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх власників та орендарів (замовників) незалежно від форм власності, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи.

1. Проектна документація розробляється та затверджується згідно з державними будівельними нормами, регіональними Правилами забудови та іншими нормативно-правовими актами у сфері містобудування..

2. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або  будівельних робіт відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Проектні та будівельні роботи здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію та дозвіл.

4. Виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт здійснюється згідно ДБН (замовник зобов`язаний вживати заходи щодо запобігання забруднення прилеглої території та території будівельного майданчика, своєчасного вивезення сміття на звалища).

5. Елементи зовнішнього благоустрою, порушені при виконанні будівельних,  ремонтних  або аварійних робіт, повинні бути відновлені у термін від 10 до 30 днів після їх закінчення.

6. Забороняється виконання будівельних робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту без отримання дозволу на проведення земляних робіт згідно з розділом 12.

 

VII. Розміщення зовнішньої реклами

 

1. Загальні вимоги.

 

1.1. З метою регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради виконавчий комітет наділяється повноваженнями по укладенню та підписанню договорів „Про тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами”.

1.2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) із урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням даних Правил.

1.3. Для одержання дозволу заявник подає у виконавчий комітет заяву за встановленою формою, до якої додаються:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9  сантиметрів), на якому планується  розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

1.4. Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), щодо благоустрою прилеглої території.

На вимогу виконавчого комітету дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією - у разі розміщення  рекламного засобу на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду - у разі розміщення рекламного засобу на пам'ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам'яток і в межах об'єктів природно-заповідного фонду;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення рекламного засобу в межах охоронних зон цих комунікацій.

Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

1.5. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

1.6. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню в установленому порядку.

1.7. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- не переоформлення дозволу в установленому порядку;

- невиконання (неналежного виконання) договору по утриманню закріпленої території.

1.8.  може надавати тимчасовий дозвіл строком до одного місяця для проведення культурно-масових заходів, рекламних компаній, виставок, шоу за умови укладання договору на прибирання прилеглої території. Відповідний дозвіл надається безкоштовно.

 

 

2. Вимоги щодо розміщення спеціальних конструкцій та реклами на них.

 

2.1. Встановлення, експлуатація і зовнішній вигляд зовнішньої реклами повинні відповідати умовам цих Правил. Недотримання таких вимог є підставою для дострокового розірвання договору з заявником.

2.2. Спеціальні конструкції повинні розташовуватись з дотриманням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових  актів, у тому числі цих Правил.

Відповідальність за монтаж (демонтаж) цих конструкцій, експлуатацію, технічний стан, благоустрій, санітарний стан прилеглої території та збереження несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно з законодавством.

2.3. Розташування спеціальних конструкцій на фасадах будинків (будівель) та споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови фасадів без пошкодження елементів архітектури. При наявності технічної можливості наземна зовнішня реклама повинна підключатись до існуючих мереж зовнішнього освітлення шляхом укладання відповідних договорів із надавачем послуг.

2.4. Розміщення інформації (вивіски) про особу на фасаді, біля входу (в'їзду) або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення, здійснюється з дотриманням містобудівних норм.

При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг цієї особи, і виготовляється будь-яким способом та розміром.

До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, профіль діяльності (якщо це не випливає з назви).

Встановлення такої вивіски здійснюється на підставі проекту будинку (паспорту опорядження фасаду), погодженого відповідним структурним підрозділом Макарівської РДА з питань архітектури та містобудування, відповідно до Державних будівельних норм.

2.5. Забороняється розміщувати зовнішню рекламу та інформацію:

- методом фарбування, наклеювання на поверхнях вуличного обладнання, будівель і споруд;

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- в селі на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

- зі знищенням зелених насаджень.

2.6. Спеціальні конструкції не повинні створювати перешкод для проходу пішоходів, прибирання вулиць і тротуарів.

Спеціальні конструкції повинні розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків;

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2  метрів від поверхні землі;

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну лінію з фасадами будівель або огорожами.

2.7. Власник об’єкту зовнішньої реклами повинен за власний рахунок виконати благоустрій ділянки, прилеглої до розміщеного рекламоносія згідно з паспортом та даних Правил.

2.8. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, у межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

 

VIII. Порядок утримання кладовища

та функціонування місць поховань у селі Мостище.

 

1. Благоустрій кладовища та інших місць поховань забезпечує виконавчий комітет Мостищанської сільської ради.

2. Порядок поховання померлих, функціонування та утримання місць поховань регулюється Законом України «Про поховання та похоронну справу», іншими нормативно-правовими актами у зазначеній сфері, у тому числі рішенням Мостищанської сільської ради від 18.05.2010р. № 207 (Додаток № 11).

3. Для почесних поховань рішенням Мостищанської сільської ради можуть відводити земельні ділянки поза територією місць поховання, на яких створюються меморіальні бульвари, сквери, парки і кургани Слави. Рішення про почесне поховання приймається по кожному конкретному випадку.

4. Поділ кладовища на розряди за  майновим станом не дозволяється.

5. Виконавчий комітет Мостищанської сільської ради може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховань померлих (закриття кладовища) у разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливе  лише на місцях родинного поховання, або шляхом під поховання в могилах за згодою користувачів місць поховання.

6. Кладовище відкрите для відвідувань щодня.

7. Поховання померлих на кладовищі проводяться щодня.

8. Для розміщення місць поховання, відповідно до вимог земельного законодавства, гігієнічних вимог щодо облаштування і утриманню кладовищ, надано в постійне користування земельну ділянку:

- сільське кладовище по дорозі на с.Новосілки.

 

IX. Порядок проведення земляних робіт на території села.

 

1. Порядок отримання дозволу на проведення

земляних робіт на території села Мостище.

 

1.1. Прийом заяв для отримання необхідного дозволу проводиться секретарем виконавчого комітету Мостищанської сільської ради.

1.2. Для узгодження проведення земляних робіт на території села Мостище заявник разом з робочим проектом на відповідні роботи, ксерокопією топографічної зйомки (з нанесенням інженерних мереж, які виконуються, згідно з проектом) та листом узгодження виконання земляних робіт по прокладанню і ремонту комунікацій повинен звернутись виконавчого комітету сільської ради.

Керівники установ, підприємств та організацій особисто контролюють явку своїх представників.

1.3. Після узгодження виконання відповідних робіт із підприємствами та організаціями заявник звертається до виконавчого комітету визначені прийомні дні для оформлення дозволу.

1.4. Головним бухгалтером сільської ради згідно з порядком нарахування коштів за виконання земляних робіт проводяться розрахунки, виписується замовнику рахунок про сплату коштів за використання земельної ділянки Мостищанської сільської ради.

 

1.5. Після оплати в банківській установі замовник надає головному бухгалтеру квитанцію про сплату коштів за виконання робіт із отримання дозволу.

Дозвіл закривається у визначений термін після завершення земляних робіт та відновленням цілісності покриття об’єктів благоустрою (асфальтобетонне покриття, бордюрний камінь, газони, тощо).

1.6. Для отримання дозволу необхідні наступні документи:

- заява (додаток № 4 до Правил);

- договір на виконання земляних робіт (додаток № 5 до Правил) – 2 екз.;

- заява-гарантія на забезпечення належних технічно-експлуатаційних характеристик відновлених елементів благоустрою до дозволу на виконання земляних робіт (додаток № 7 до Правил) – 2 екз.;

- лист узгодження виконання земляних робіт (додаток № 8 до Правил) – 2 екз.;

- робочий проект;

- копія договору з підрядною організацією на поновлення шляхового покриття, газонів (квітників) тощо – 2 екз.;

- копія топографічної зйомки, Генерального плану з нанесенням інженерних мереж, які будуються, згідно проекту та з нанесеними межами земельної ділянки, яка перебуває у власності, оренді чи постійному користуванні – 1 екз.;

- копія специфікації обладнання та матеріалів (згідно проекту) – 1 екз.

- квитанція про сплату коштів за надання дозволу;

- копія договору оренди землі, державного акту на право власності чи державного акту на право постійного користування землею;

- копія договору підряду на виконання робіт, укладеного з підрядною організацією, яка має відповідну ліцензію;

- файл для зберігання документів.

1.7. У разі невиконання земляних робіт в термін, визначений дозволом, заявник повинен звернутися до виконавчого комітету для продовження дії дозволу.

1.8. Головний бухгалтер сільської ради виписує рахунок на оплату за продовження використання земельної ділянки Мостищанської сільської ради для завершення робіт.

1.9. Для закриття дозволу заявник звертається до секретаря виконавчого комітету сільської ради. З виїздом на місце сільського голови у присутності замовника перевіряється завершення виконання земляних робіт із відновленням благоустрою даної земельної ділянки, після чого дозвіл може бути закритим.

1.10. При виконанні земляних робіт без дозволу фізичні чи юридичні особи, які виконують дані роботи, несуть відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з послідуючим оформленням дозволу  в установленому порядку. Сплата штрафу не звільняє особу від обов’язку подальшого оформлення дозволу.

1.11. В разі необхідності знесення зелених насаджень при виконанні земляних робіт, надання дозволу на їх видалення проводиться виконавчим комітетом сільської ради.

1.12. Строк проходження узгоджень листа-узгодження виконання земляних робіт по прокладанню і ремонту комунікацій до 3-х місяців. Лист узгодження виконання земляних робіт по прокладанню і ремонту комунікацій діє протягом поточного року.

1.13. Подовження терміну дії дозволу можливе після надання заявником гарантійного листа та сплати відповідної суми за подовження терміну дії дозволу. У випадку недотримання заявником строків щодо проведення передбачених у дозволі земляних робіт, на заявника складається протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При неможливості виконати земляні роботи в передбачені строки через настання форс мажорних обставин (акти органів влади, стихійні лиха, війни та ін.) термін дії дозволу продовжується на той же строк, починаючи з дня  припинення форс-мажорних обставин.

У разі невиконання або неналежного виконання заявником умов гарантійного листа справа передається до суду.

1.14. Після проведення капітального ремонту дорожнього покриття, дозвіл на проведення земляних робіт, які тягнуть порушення його цілісності, не надається протягом трьох років із дати закінчення капітального ремонту за винятком проведення аварійних робіт та робіт, технічні умови виконання яких не дозволяють обійти зазначене дорожнє покриття. Виконавчий комітет сільської ради інформує населення про проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі вулиць через місцеві засоби масової інформації.

1.15. На магістральних вулицях термін проведення земляних робіт не може перевищувати 5 діб, за винятком проведення капітальних робіт.

 

2. Порядок нарахування коштів за проведення земляних робіт.

 

2.1. На території села Мостище суб’єктам господарювання та громадянам забороняється без оформлення дозволу проводити всі види земляних робіт, в тому числі аварійні, пов’язані:

- з прокладанням, реконструкцією та ремонтом інженерних мереж;

- з розриттям або обмеженням руху транспорту, пішоходів (за винятком робіт по ремонту шляхового покриття).

2.2. Надання дозволу на проведення всіх земляних робіт, здійснюється на підставі документів, перерахованих в пункті 1.6.

2.3. При виконанні робіт, які стосуються декількох вулиць, дозвіл оформляється на кожну вулицю окремо. При будівництві, реконструкції та ремонті декількох видів підземних інженерних мереж на одній території, оплата стягується окремо за кожний вид мереж.

2.4. У випадках відмови від виконання робіт, зміни підрядної організації, оплата за виданий дозвіл не повертається. Оформлення та видача нового дозволу  проводиться в установленому порядку.

2.5. Видача дозволу на виконання аварійних робіт з нормативним строком до 5 діб  із відновленням благоустрою, проводиться без оплати. Якщо організація, яка проводить аварійні роботи, протягом 5 діб з моменту початку робіт, не оформила дозвіл в установленому порядку, то подальші роботи вважаються такими, що проводяться без дозволу. Про початок проведення аварійних робіт, підприємство (яке буде виконувати дані роботи) зобов’язано попередити сільську раду.

Після виконання аварійно-відновлювальних робіт з відновленням благоустрою підприємство-виконавець додатково інформує сільську раду про завершення даних робіт та відновлення благоустрою порушеної території.

При наявності на ділянках виконання аварійно-відновлювальних робіт інших інженерних комунікацій початок виконання робіт проводиться лише в присутності служб - власників мереж.

2.6. Кошти, сплачені заявниками за проведення земляних робіт, перераховуються до цільового фонду сільської ради.

2.7. Плата за надання дозволу на проведення земляних робіт не вноситься в тому випадку, якщо земельна ділянка, на якій проводяться земляні роботи, знаходиться у власності, оренді, або в постійному користуванні.

 

3. Порядок проведення розрахунків при видачі дозволів

на проведення земляних робіт.

 

3.1. Розрахунок вартості земельної ділянки площею Sзд, на якій проводяться земляні роботи:

2.57*1,028*0,03*Sзд*Тпр, де

2.57 грн/м2 – середня вартість земельної ділянки, грн/м2 в день, виходячи з середньої вартості земельної ділянки, грн/м2 в рік, затвердженої рішенням Мостищанської сільської ради від 22.12.09 № 188-25-V „Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с.Мостище Мостищанської сільської ради”, яка складає 141.77 грн/м2 в рік, при цьому 365 днів / 141.77 грн/м2 в рік = 2.57 грн/м2  в день.

1,028 - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки (величина змінна);

0,03 – мінімальна річна орендна плата за земельну ділянку, що перебуває у державній або комунальній власності, яка дорівнює трикратному розміру земельного податку;

Sзд– площа порушуваної земельної ділянки (м2);

Тпр – термін проведення земляних робіт (днів).

 

4. Перелік установ,  підприємств та організацій, які здійснюють узгодження виконання земляних робіт по прокладанню і ремонту комунікацій

Обов’язкове узгодження :

1.

Відділ архітектури та містобудування Макарівської РДА

 

2.

Філія ”Макарівське райДУ”

3.

Макарівське РП “ПАТ А.Е.С. ”Київобленерго”

4.

Цех телекомунікаційних послуг № 21

 ПАТ «Укртелеком»

 

5.

Макарівська філія ЕГГ

6.

Відділ культури та туризму Макарівської РДА

7.

Управління Держкомзему в Макарівському районі

 

 

 

 

Узгодження виконання земляних робіт по прокладанню і ремонту комунікацій проводиться безкоштовно за виключеннями, передбаченими законодавством.

 

X. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

 

1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

- в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення  вільно чи за запрошенням,  або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі:

-  на стадіонах та у закритих спортивних спорудах;

- у навчальних та освітньо-виховних закладах;

- на територіях дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля та 50-метрова зона навколо них;

-у приміщеннях органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

- у закладах культури;

- у громадському транспорті.

2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих  приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання.

3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

4. Відповідальність за належне обладнання спеціально відведених для куріння місць несе власник або орендар приміщення.

 

XI. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

1. Суб`єкти господарювання та громадяни, при здійсненні будь-яких видів  діяльності  з метою  попередження і зменшення шкідливого впливу на здоров'я  населення  шуму та інших фізичних факторів зобов'язані:

- здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- забезпечувати в житлових будинках та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

- забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів, тощо, рівні звучання звуковідтворюючої апаратури  та  музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами, 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час;

- вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти):

 • житлових будинках і прибудинкових територіях;
 • лікувальних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
 • закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;
 • інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
 • парках, скверах, зонах відпочинку.

2. Шум на захищених об'єктах при здійсненні  будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, установлені санітарними нормами для відповідного часу доби.

3. Громадянам та суб`єктам господарювання забороняється:

- гучний спів, викрики, включення на більший ніж нормативний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об'єктах у нічний час з 22.00 годин до 8.00 годин;

- проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об'єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 години до 9.00 години та у святкові і вихідні дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарні норми цілодобово;

- встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

- стоянка автотранспорту з працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.

4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження та(або) ліквідація наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

- проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових  заходів, на які наданий дозвіл;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, інших свят відповідно до рішення сільської ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого самоврядування.

 

 

XII. Порядок утримання тварин у селі Мостище

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Цей Порядок поширюється на фізичних та юридичних осіб (крім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України), що утримують тварин на території села Мостище.

Дія цього Порядку поширюється на поводження, утримання, розведення та регулювання чисельності тварин, незалежно від форм власності та інших речових прав на них.

1.2. Фізичні та юридичні особи, що поводжуються, утримують або(та) розводять тварин, зобов’язані суворо дотримуватись вимог Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, інших нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та цього Порядку; не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози безпеці людей, а також іншим тваринам. При цьому не припускається порушення природних прав тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.3. Поняття, що використовуються у цьому Порядку мають таке визначення:

- домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

- безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

- евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;

- жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

- біостерилізація – позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

- жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також цькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

- гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя, тощо;

- карантинний майданчик – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

- утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

- притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

- реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

- ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, таврування тварин, тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

- місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умов дотримання вимог цього Порядку;

- навчально-дресирувальний майданчик для собак - це огороджена та обладнана відповідно до типового проекту територія, що призначена для дресирування собак;

- екскременти - відходи життєдіяльності тварини;

- потенційно небезпечні собаки – собаки, згідно з додатком № 3, визнані як потенційно небезпечні, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід. Службові собаки та собаки бійцівських порід є джерелом підвищеної небезпеки;

- собаки, що визнані небезпечними, - собаки, які вже проявили неспровоковану агресію до людей і тварин, що підтверджено відповідним протоколом (актом), складеним з дотриманням вимог законодавства України.

 

2. Загальні вимоги до утримання тварин.

 

2.1. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

Кількість тварин, що утримуються фізичною чи юридичною особою, обмежується можливістю забезпечення їм належних для їх утримання умов. При цьому утримання тварин не повинно порушувати права осіб, які мешкають поруч, шляхом утворення неприємних запахів, створення звукового та іншого впливу в порушення діючого санітарно-епідеміологічного законодавства.

Місце утримання тварин має бути оснащене таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

Власник тварини повинен забезпечити умови недопущення втечі тварини та нападу її на людей та інших тварин.

2.2. Утримання великих диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк, тощо) з обов’язковим створенням умов, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям.

У квартирах чи будинках допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі, і яким можуть бути забезпечені передбачені п. 2.1. умови для утримання, за погодженням з Державною ветеринарною службою.

2.3. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у „зоокутках” дитячих, освітніх, і оздоровчих закладів - із дозволу відповідного органу за погодженням із органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив’язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках;

- перебування собак без повідків і намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках.

2.4. Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

- муштри на спеціальних навчально-дресирувальних майданчиках;

- проведення виставок та змагань на спеціальних рингах.

2.5. При поводженні з тваринами не допускається:

- використання оснащень, інвентарю та інших предметів, що травмують тварин;

- примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

- нанесення побоїв, травм із метою примушування тварин до виконання          будь-яких вимог;

- використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень, тощо.

2.6. Власникам тварин забороняється:

- утримувати тварин незареєстрованими та за відсутністю імунізації проти сказу;

- кидати тварину, наносити ушкодження, залишати в безпомічному стані, причиняти біль, нестерпні фізичні та психічні страждання, зумовлювати загибель тварини або здійснювати у відношенні до тварини інші неприпустимі дії;

- відчужувати тварин у невстановлених для цього місцях;

- утримувати тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових майданчиках, горищах, прибудинкових територіях, тощо);

- вигулювати собак без повідків, а потенційно-небезпечних порід без намордників - у невстановлених для цього місцях, окрім випадків, передбачених  п. 2.4;

- вигулювати собак потенційно небезпечних порід та тих, які визнані небезпечними, без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин;

- заводити тварин у приміщення громадських будинків (магазинів, об’єктів громадського харчування, установ охорони здоров’я, культури та ін.), на території шкіл, дитячих майданчиків та ін. (без згоди власника);

- вигулювати тварин на території пляжів, скверів, садів, об’єктів природно-заповідного фонду, в місцях загального користування і масового відпочинку, необладнаних місцями вигулу тварин, без повідків та намордників;

- купати та мити тварину в громадських місцях купання, пляжах, зонах відпочинку;

- вигулювати або виводити в місця загального користування хижих тварин, а також хворих на інфекційні захворювання, сільськогосподарських тварин (корів, кіз, коней та ін.) з метою випасу, тощо;

- продавати, купувати, показувати на виставках, перевозити всіма видами транспорту тварин без реєстраційного посвідчення та ветеринарних довідок або свідоцтв, що видаються установами державної ветеринарної служби, з відміткою про імунізацію проти сказу, яку проведено у встановлені строки;

- викидати трупи собак, котів і інших тварин або ховати їх у непередбачених для цього місцях;

- розводити тварин із виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

- розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

- примушувати до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

- проводити генетичні зміни на тваринах;

- застосовувати до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

При проведенні больових процедур обов’язкове застосування знеболюючих препаратів.

2.7. Власники собак та інших тварин мають право:

- виводити собак із жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю тільки на короткому повідку (не більше 1,2  м), а тих, які належать до категорії потенційно небезпечних порід - у наморднику - з обов’язковим забезпеченням безпеки людей;

- транспортувати тварин усіма видами транспорту загального користування відповідно до правил транспортування тварин у даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;

- вигулювати собак у місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети, без повідків та намордників;

- проводити кремацію трупів тварин, ховати їх в передбачених для цього місцях.

 

 

 

2.8. Особа, яка утримує тварину, окрім обов’язків, передбачених п.п.1.2 та 2.1, зобов’язана:

- дотримуватись санітарно-гігієнічних та інших норм експлуатації приміщення, де утримується тварина (місце постійного утримання), та норм співмешкання (у випадку утримання тварини у жилому приміщенні);

- дбати про тварину, шляхом забезпечення її достатньою кількістю їжі та постійним доступом до води, а також іншими необхідними для життя потребами;

- забезпечити тварині можливість здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

- реєструвати тварин відповідно до вимог цих правил;

- спускати собак із прив’язі лише на закритих територіях, що виключає можливість втечі, з дотриманням заходів безпеки людей та інших тварин;

- перед входом до відповідного приміщення чи території в разі застосування тварини для охорони території розміщувати попереджувальний напис з інформацією про наявність собаки;

- не допускати забруднення твариною квартири, приміщень, територій, де вони утримуються, сходів, інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях; прибирати екскременти тварини із подальшим видаленням до сміттезбірників;

- забезпечити наявність повідка та намордника, необхідних для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її  постійного утримання;

- забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (адреса, телефон власника, реєстраційний номер тварини);

- забезпечити щорічну імунізацію тварин проти сказу;

- забезпечити своєчасне надання тварині ветеринарної допомоги (обстеження, лікування, щеплення та ін.);

- негайно ізолювати тварину і звернутися до ветеринарного лікаря у разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання, особливо інфекційного, та повідомити відповідну установу державної ветеринарної служби;

- у випадках падежу тварин - негайно повідомляти органи державної ветеринарної служби, а реєстраційні посвідчення повертати органу реєстрації тварин;

- у випадках заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров’ю людині або іншим тваринам - негайно повідомляти про це медичну або ветеринарну установу, а також негайно доставляти для огляду у ветеринарну установу тварину, яка заподіяла ушкодження здоров’ю людині або іншим тваринам;

- відшкодувати в повному обсязі шкоду, заподіяну твариною майну юридичної або фізичної особи, власником тварини;

- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

- укладати договори на обов’язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

2.9. Якщо власником тварини є юридична особа, то юридична особа  зобов’язана призначити відповідального за благополуччя тварини.

2.10. Домашні тварини підлягають тимчасовій ізоляції в разі, якщо на це є відповідне рішення органів державної ветеринарної служби, зокрема, у випадку завдання тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

2.11. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують із органами державної ветеринарної служби перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.

2.12. Продаж тварин дозволяється:

- на території власника тварини;

- у розплідниках племінних тварин, зареєстрованих належним чином;

- у притулках (міні-притулках);

- під час проведення спеціалізованих заходів (виставки, аукціони, тощо);

- на торгових місцях у спеціалізованих закладах торгівлі, обладнаних відповідним чином.

2.13. Умертвіння тварин допускається у наступних випадках:

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які є невиліковно хворі або носіями особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності оборони від нападу агресивної тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці;

- сільськогосподарських тварин для одержання господарської корисної продукції.

Умертвіння тварин проводиться лише після письмової згоди ветеринарного лікаря.

 

3. Загальні вимоги до вигулу тварин:

 

- при вигулі домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду;

- особи, які утримують домашніх тварин, зобов’язані супроводжувати їх поза місцями їхнього постійного утримання;

- забороняється супровід собак потенційно небезпечних порід та таких, які визнані небезпечними, особам яким не виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати твариною;

- особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місць їх постійного утримання, без обов’язкового забезпечення безпеки людей;

- забезпечити безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- забезпечити безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- забезпечити безпеку дорожнього руху під час пересування з домашньою твариною до транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

 

 

 

4. Порядок вилову безпритульних тварин.

 

4.1. Вилов та утримання безпритульних тварин із метою регулювання їх чисельності проводиться спеціалізованою організацією (комунальною установою) відповідно до Мостищанської сільської програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

4.2. Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, які мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

4.3. Вилов домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

4.4. Виловлені тварини, які ідентифіковані, утримуються протягом п’яти днів з дня їх вилову на карантинних майданчиках притулку, про що повідомляються їхні власники, і можуть бути їм повернуті впродовж цього терміну після пред’явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості витрат на вилов і утримання.

Якщо протягом п’яти днів власник не забирає тварину з притулку, то вона вважається безпритульною і попадає під дію Мостищанської сільської програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

У разі відмови особи, у якої тварина була на утриманні та в користуванні від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади.

4.5. Перед поверненням до середовища мешкання чи власника, тварини підлягають щепленню проти сказу.

 

5. Порядок реєстрації тварин.

 

5.1. Обов’язкову реєстрацію здійснює виконком Мостищанської сільської ради.

5.2. Реєстрації підлягають тварини, що належать на правах власності, або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території

села Мостище .

Власник повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб із моменту її отримання.

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами села Мостище, але перебувають на території села з твариною більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

5.3. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями про власника тварини, виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим унесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин у селі Мостище. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.4. Для реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен мати при собі паспорт або свідоцтво про реєстрацію (для юридичних осіб), відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг та інші документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) у тварини, її походження та ідентифікації, договір обов’язкового страхування відповідальності власника собак.

Присутність тварини, яку реєструють, є обов’язковою при проведенні реєстрації.

5.5. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини.

5.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення тварини, зміни її власника, або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини.

Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

5.7. Реєстрація або перереєстрація тварин здійснюється в приміщенні Мостищанської сільської ради.

В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

5.8. Сплата за реєстрацію (перереєстрацію) тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до встановлених виконавчим комітетом Мостищанської сільської ради тарифів.

5.9. Під час звертання до виконавчого комітету Мостищанської сільської ради про реєстрацію або перереєстрацію тварини, протягом робочого дня власнику зареєстрованої тварини видається реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини. Виконавчий комітет зобов’язаний ознайомити власника з Порядком утримання тварин у селі Мостище (факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини).

 

6. Контроль за дотриманням цього Порядку та

відповідальність за їх порушення.

 

6.1. Контроль за додержанням цього Порядку на території села Мостище фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями в межах своїх повноважень здійснюється:

- органами державної ветеринарної медицини;

- працівниками Мостищанської сільської ради;

- органами внутрішніх справ;

- органами самоорганізації населення;

- громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища;

- громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

6.2. За порушення вимог цього Порядку фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.3. Працівники правоохоронних органів у порядку, встановленому Законом України “Про міліцію”, мають право на застосування вогнепальної зброї до домашньої тварини в разі, якщо її поведінка створює загрозу для здоров’я людини.

 

XIII. Заключні положення

 

1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

2. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

3. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

4. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається   балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою,  затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

5. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на  власних інженерних  мережах чи власних об'єктах, або якщо особу, яка пошкодила чи знищила   елементи   благоустрою, не виявлено, відновлювальні  роботи  проводяться  за  рахунок  власника об'єкта благоустрою.

6. Притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Правил, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення порушення Правил.

 

 

 

 

Сільський голова                                                               В.І.Цисаренко.

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *